Manažér -  řídí všechny pokladny, přenáší ceníky a informace o prodeji, archivuje data, vede sklad a umožňuje měnit cenové hladiny a poskytovat souhrnné informace o obratu, ziskovosti a spotřebě. Manažer má několik variant podle typu aplikace obchod, jídelna nebo půjčovna.

 

Firma ARDAS vznikla v roce 1990 a od samého začátku působí v oblasti registračních pokladen a pokladních systémů pro vybavení obchodů, restaurací, hotelů a závodních jídelen. Nabízíme ucelené řešení vybavení Vaší provozovny výpočetní technikou za použití SW ARDAS.

 

POPIS SYSTÉMU :

 • řídí síť prodejen s možností přenášet data oběma směry pomocí počítačové sítě LAN diskety nebo po telefonní lince, obchodní dům s řadou oddělení stejně jako jednu prodejnu
 • prodej na jednotlivých pokladnách probíhá zcela autonomně ( off line ). Výpadek serveru a nebo počítačové sítě neohrozí prodej
 • komunikuje s váhou DIGI nebo DIBAL a případně s registrační pokladnou FUJITSU
 • řídí restaurační provoz, stravovnu s možností objednávání jídel a rozúčtování nákladů na jednotlivé strávníky včetně zaevidování podnikových dotací
 • řídí půjčovnu včetně sítě vzdálených půjčovacích středisek
 • definuje položky ceníku ve vazbě na skladové karty nebo receptury (kalkulované položky, které sestávají z více skladových karet nebo mají jiné jednotky množství než skladové karty)
 • operativně řídí cenovou politiku, měnit ceny, využívat různé cenové hladiny
 • poskytuje informace o prodeji a stavu zásob automaticky aktualizované informacemi o prodeji z pokladních terminálů (POS, registrační pokladna, ..)
 • poskytuje informace o aktivitě jednotlivých pokladních a jejich pokladní uzávěrky za zadané období a zadané středisko nebo celou firmu poskytuje uzávěrkové informace s rekapitulací DPH a informace o prodeji s vyhodnocením prodejnosti jednotlivých položek co do četnosti i co do celkového obratu
 • poskytuje informace o spotřebě surovin na vyráběné (kalkulované) položky

 VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI :

 • podstatné funkce systému lze blokovat hesly
 • pro funkce systému je zpracována kontextově orientovaná nápověda
 • systém obsahuje řadu zabudovaných logických kontrol, které minimalizují rizika nesprávné obsluhy
 • většina akcí je v systému dokumentována a je možná jejich oprava. U nevratných akcí (uzávěrky pokladen..) se lze vrátit před jejich provedení servisně.

systém je koncipován tak, aby v případě havárie během zpracování byl možný alespoň servisně návrat k výchozímu stavu.

 

 

 


ARDAS, s.r.o
Ledvinova 1712, Praha 4
Tel./Fax: 272 92 10 23
Mob.: 602 335 838   ARDAS@ardas.cz


Optimalizováno pro MIE 5.00 při rozlišení True Color (32 bitů) 800*600 pixelů

design by limE


RPOS - pokladní modul pro restaurace, umožňuje pracovat s několika otevřenými účty stolů současně, řídí tisk účtenek a kuchyňských objednávek, eviduje pokladní hotovosti, vede žurnál o prodejích, umožňuje pokladní uzávěrky a kreditní platby

POS - pokladní modul. Řídí vlastní prodej a tisk účtenek a kuchyňských objednávek, eviduje pokladní hotovosti, vede žurnál o prodejích, umožňuje pokladní uzávěrky a kreditní platby